Lepila za ploskovne in membranske stiskalnice

opis izdelkov

 

 

LEPILO EUROLEIM 320.0 

 

LEPILO ZA POVRŠINSKO IN MONTAŽNO LEPLJENJE KVALITETA LEPLJENJA D2 PO DIN/EN 204


Področja uporabe: • pri montažnem lepljenju • pri lepljenu furnirja • pri lepljenju večslojnih plošč • pri lepljenju srednjih slojev • pri lepljenju ivernih in MDF slojev • pri lepljenju fug in okvirjev pri trdih in mehkih lesovih
Prednosti: • pri lepljenju furnirja visoka trdnost tudi po namakanju v vodi oziroma po uporabi vodnih lugov • ugoden odprti čas • kratek čas vezave pri hladnem in toplem lepljenju • visoka adhezivna trdnost pri mehkih in trdih lesovih • ne vsebuje formaldehida • prost PCB
Lastnosti lepljenja: • zelo visoka adhezivna trdnost po kratkotrajnem učinkovanju vode – kvaliteta lepljenja D2 po DIN/EN 204 • zelo trden film lepila, ki pa prizanaša orodju pri kasnejši obdelavi
Bela točka: + 6°C Odprti čas ( pri 20°C ): ca. 10 min. 
Metode nanašanja: • z čopičem ali zobato lopatico • z ročnim nanašalcem lepila ali talčno posodo • z napravami za nanos lepila ( 2- in 4- valjčni sistem ) • z nitno pištolo

Obdelava: • Materiali, katere nameravamo lepiti morajo biti brez prahu, olja ali maščobe in klimatizirani. • Najprimernejša temperatura za obdelavo je 18-20 °C , najprimernejša vlaga lesa pa 8-12 %, max.15% . • Nikoli lepiti pod temperaturo + 10°C. • Na splošno je dovolj enostranski nanos lepila. • Lepilo je pripravljeno za takojšnjo uporabo, razni dodatki spremenijo lastnost lepila.Po daljšem skladiščenju ga je potrebno rahlo premešati.
Odprti čas: • ca. 10 minut Odprti čas je odvisen od količine nanosa, poroznosti in zmožnosti vpijanja materiala.Vpliv imata tudi vlažnost zraka in temperatura.

Čiščenje: Lepilo, z naprav in orodja, se očisti samo z vodo.  

Embalaža: KLEBERIT EUROLEIM 320.0  - vedro 10 kg neto - vedro 35 kg neto

Skladiščenje:  Lepilo 320.0 zdrži v originalno zaprti posodi ca. 1 leto pri temp. 20°C,pri transportu ne zmrzne do temperature - 25°C. Pred uporabo pazljivo segreti do temperature 20°C in z mešanjem doseči ponovno homogenost lepila. 

320

 

TEHNIČNI LIST

 

 

LEPILO 322 

 

ENOKOMPONENTNO LEPILO BREZ DODATKA FORMALDEHIDA ZA POVRŠINSKO LEPLJENJE V INDUSTRIJI IN OBRTI


Področja uporabe: • za lepljenje furnirja na iverne plošče • za lepljenje vseh vrst folij in papirnih laminatov na iverne plošče

Prednosti: • lepilo je enokomponentno ( ni problemov z mešanjem ) • je prosto formaldehidov • je brez neprijetnega vonja • dobro se čisti
Lastnosti lepljenja: • dobro lepi vse vrste furnirja • zalepljeni furnirji se lahko dobro obdelujejo • zalepljeni furnir se dobro luži in moči z vodo
Metode nanašanja: • z ročnim nanašalcem lepila • z napravami za nanos lepila • z lopatico
Odprti čas: do 6 minut Odprti čas je odvisen od količine nanosa, poroznosti in zmožnosti vpijanja materiala. Vplivajo pa tudi vlažnost zraka in temperatura. Odprti čas je krajši ob višji sobni temperaturi!
Obdelava: • Lepilo pripravljeno za takojšno uporabo, po daljšem skladiščenju pa ga je potrebno rahlo premešati. 

 

Čiščenje: Lepilo, z naprav in orodja, se očisti samo z vodo.
Embalaža: 34 kg neto 130 kg neto
Skladiščenje: Lepilo 322.1 zdrži v zaprti posodi ca. 1 leto pri temp. 20°C, ne zmrzne do temperature - 30°C. Če pride do zmrzali pred uporabo odtajati in dobro premešati.

322

TEHNIČNI LIST

 

 

LEPILO 323.0 SCHNELLBINDER 


UMETNA SMOLNA DISPERZIJA Z NAJKRAJŠIM ČASOM VEZAVE, PRIMERNA ZA POSTOPEK HITREGA STISKANJA.


Področja uporabe: lepljenje - spojev, vtorov, moznikov listavcev, iglavcev ter tropskega lesa ročno lepljenje robov okvirjev in elementov korpusov in montažno lepljenje površinsko lepljenje večslojnih plošč in spajanje lepljencev
Prednosti: visoka začetna moč spajanja, zato kratek čas stiskanja visoka oprijemljivost pri trdih in eksotičnih lesovih kratek čas vezave pri površinskem spajanju
Lastnosti lepljenja: enokomponentno 323.0 ustreza kvaliteti D2 po normi DIN/EN 204 dvokomponetno : 323.0 + trdilec 303.5 ustreza kvaliteti D3 po normi DIN/EN 204 trdno-elastičen spoj, prijazno okolju
Bela točka: + 7 C  
Metode nanašanja: z ročnim nanašalcem lepila s strojem za nanos lepila z nanašalnimi šobami
Odprti čas: ca. 5-10 minut Odprti čas je odvisen odkoličine nanosa, poroznosti in zmožnosti vpijanja materiala. Vplivajo pa tudi vlažnost zraka in temperatura.
Pri uporabi lepila 323.0 kot dvokomponentno zmes se zgoraj navedeni časi stiskanja podaljšajo za ca. 25 %. Odstopajoči pogoji kot so temperature zraka ter, zračna vlažnost ter vlažnost lesa lahko vpivajo na čas stiskanja.

 

Čiščenje: Naprave za nanos in posode se čisti z navadno vodo.
Embalaža: Lepilo 323.0: v posodi po 32 kg, 120, 1000 kg
Skladiščenje: Lepilo 323.0 zdrži v zaprti posodi ca. 1 leto pri temp. 20°C. Čuvati pred mrazom! Zaščiten pred zmrzaljo do - 25°C. Pred uporabo vedno dobro premešati.

323

TEHNIČNI LIST

 

 

LEPILO TEMPO 326.6  

 

UMETNA SMOLNA DISPERZIJA ZA HITRO STISKANJE TER MOČNO SPAJANJE

 

Področja uporabe: POVRŠINSKO LEPLJENJE ( tudi laminatov ) LEPLJENJE NA STIK ( trdi ter eksotični lesovi ) 

Prednosti: enokomponetno lepilo dobra obdelava ugoden odprti čas pri dodajanju toplote krajši čas vezave
Lastnosti lepljenja: visoka vezna trdnost po DIN EN 205 naredi elastičen film, ne uničuje orodja
Metode nanašanja: z ročnim nanašalcem lepila s strojem za nanos lepila z nanašalnimi šobami
Obdelava: lepljenci morajo biti brezprašni ter očiščeni olj ter maščob. Najprimernejša obdelovalna temperatura je ca. 20 C. Ne uporabljati pod + 10 C. KLEIBERIT 326.6 je pripravljen za uporabo, zato ga ne smemo redčiti ali mu dodajati sredstva, saj to spremeni njegovo konsistenzo.
Odprti čas: ca. 5 – 10 minut Odprti čas je odvisen od količine nanosa, poroznosti in zmožnosti vpijanja materiala. Vplivajo pa tudi vlažnost zraka in temperatura

Čiščenje: Naprave za nanos in posode se čisti z navadno vodo.
Embalaža: Lepilo 326.6: v posodi po 34 kg
Skladiščenje: Lepilo 326.6 zdrži v zaprti posodi ca. 1 leto pri temp. 20°C. Lepilo je odporno na mraz do – 30 C. Pred uporabo pustiti 24 ur na sobni temepraturi ter VEDNO pred uporabo dobro premešati.

326.6

TEHNIČNI LIST

 

 

LEPILO 328.1 


Področja uporabe: lepljenje • okvirjev, ogrodij • masivnega lesa • lesenih konstrukcij • za površinsko lepljenej
Prednosti: • se odlično obdeluje • primernejši odprti čas • krajši čas spajanja pri toplem in hladnem lepljenju
Lastnosti lepljenja: • togo elastično lepilo • neškodljivo orodju zaradi njegovega filma • pri zalepljenih delih se ne vidi pore

Metode nanašanja: • z ročnim nanašalcem lepila • strojem za nanos lepila • z nanašalnimi šobami
Odprti čas: ca. 10 minut Odprti čas je odvisen od količine nanosa, poroznosti in zmožnosti vpijanja materiala. Vplivajo pa tudi vlažnost zraka in temperatura.

Čiščenje: Naprave za nanos in posode se čisti z navadno vodo.
Skladiščenje: Lepilo 328 zdrži v zaprti posodi ca. 1 leto pri temp. 20°C, ne zmrzne do temperature - 30°C. Če pride do zmrzali pred uporabo odtajati in dobro premešati.

 

328

TEHNIČNI LIST

 

 

LEPILO FLÄCHENLEIM 332

 
UMETNA SMOLNA DISPERZIJA ZA STISKANJE VSEH VRST OBDELOVANCEV, ZELO DOLG ODPRTI ČAS

 

Področja uporabe: POVRŠINSKO LEPLJENJE – FURNIRANJE NA IVERNE PLOŠČE, MDF IN DRUGE PLOŠČE • POVRŠINSKO LEPLJENJE ULTRAPASA, MELAMINSKIH FOLIJ IN OPLEMENITENIH PAPIRJEV
Prednosti: • enokomponetno lepilo, zato ni težav z doziranjem ter mešanjem • dobra obdelava • brez formaldehida • zelo dolg odprti čas • dobro obnašanje mase na valjčnih dozirnih sistemih • pri dodajanju toplote krajši čas vezave • enostavno čiščenje nanašalnih naprav
Lastnosti lepljenja: • visoka vezna trdnost po DIN EN 205 • zanesljivo lepljenje vseh vrst furnirja • lepljeni furnirji se lahko lužijo in močijo • naredi elastičen film, ne uničuje orodja
Metode nanašanja: • z ročnim nanašalcem lepila ( npr. GUPFO ) • s strojem za nanos lepila • z čopičem ali strgalom
Obdelava : Lepljenci morajo biti brezprašni ter očiščeni olj ter maščob. Najprimernejša obdelovalna temperatura je ca. 20°C. Ne uporabljati pod + 10°C. KLEIBERIT 326.6 je pripravljen za uporabo, zato ga ne smemo redčiti ali mu dodajati sredstva, saj to spremeni njegovo konsistenzo.
Odprti čas: ca. 20 – 25 minut Odprti čas je odvisen od količine nanosa, poroznosti in zmožnosti vpijanja materiala. Vplivajo pa tudi vlažnost zraka in temperatura Višja je temperatura zraka, krajši je odprti čas.

 

Čiščenje: Naprave za nanos in posode se čisti z navadno vodo.

Embalaža: Lepilo 332.0: v posodi po 10 kg

Skladiščenje: Lepilo 332.0 zdrži v zaprti posodi ca. 1 leto pri temp. 20°C. Lepilo je odporno na mraz do – 30 °C. Pred uporabo pustiti 24 ur na sobni temepraturi ter VEDNO pred uporabo dobro premešati.

332

TEHNIČNI LIST

kategorije