BELA LEPILA

Bela lepila so najpogosteje uporabljena lepila v mizarskih delavnicah ter lesni industriji :

 

 

                              

BELO LEPILO  KLEIBERIT 300.0 - D3  

 

Področja uporabe: oken in vrat, površinsko lepljenje HPL plošč, večslojnih plošč, trdih in eksotičnih lesov, za visokofrekvenčno lepljenje, za izdelavo stopnic

  

Prednosti: eno komponento lepilo – ni potrebno mešanje, za hladno in toplo lepljenje, testiran po normi WATT 91 ( velja za proizvajalce oken in vrat ) spoj je čvrst in brezbarven   

Metode nanašanja: s čopičem, lopatico ali ročnim nanašalcem lepila, strojem za nanos lepila   

Obdelava: Materiali, katere nameravamo lepiti morajo biti brez prahu, olja ali maščobe in klimatizirani. Najprimernejša temperatura za obdelavo je 18-20 °C, najprimernejša vlaga lesa pa 8-10 %. Nikoli lepiti  pod temperaturo +10°C. Na splošno je dovolj enostranski nanos lepila. Pri lepljenju trdih in eksotičnih lesov se priporoča dvostranski nanos. Primeren pritisk na stiskalnici 0,7 – 1 N/mm² 

Stiskanje: spajanje elementov 20°C - 15 minut, spajanje elementov (pred ogreti) 50°C - 5 minut, spajanje elementov  80 °C - 2 minuti, površinsko lepljenje (HPL plošče) 20°C -15 do 20 minut, površinsko lepljenje (HPL plošče) 50°C - 5 minut, površinsko lepljenje pri 80°C - 1-2 minuti Končna kvaliteta lepljenja bo po DIN EN 204 dosežena v 7 dneh po lepljenju. Les in lesne snovi so naravne snovi, kjer odvisno od področja rasti in specifičnih lastnosti lesa, v določenih primerih lahko pride do obarvanja ( npr. bukev, češnja, ali sladkorni javor ) . 

 

Čiščenje: Lepilo, z naprav in orodja, se očisti samo z vodo na vsake 3h.  

Embalaža: 1kg, 10kg, 28kg, 130kg, 1000 kg neto  

Skladiščenje:  Lepilo 300.0 zdrži v originalno zaprti posodi ca. 1 leto pri temp. 20°C z mešanjem doseči ponovno homogenost lepila.

                              

 300.0

TEHNIČNI LIST

 

 

BELO LEPILO  KLEIBERIT 303.0 - D3 / D4   

 

Področja uporabe: oken in vrat,  predelnih sten in lepljenje elementov, večslojnih plošč, trdih in eksotičnih lesov, za visokofrekvenčno lepljenje, za izdelavo stopnic.

 

Prednosti: uporablja se za hladno in toplo lepljenje, kratek čas stiskanja. Kot eno komponento lepilo ustreza kvaliteti lepljenja D-3 (DIN  68 602 – Inštitut Rosenheim, Nemčija) ni potrebno mešanje.

Pora pri lepljenju 1-K lepila težavno elastična in brezbarvna.

KLEIBERIT 303.0 - D3 / za zahtevnejša lepljenja z 5% trdilca (303.5 - 0,5 kg) ustreza kvaliteti D-4 visoka moč vezanja tudi pri trdih in eksotičnih lesovih. Pora pri lepljenju 2-K lepila trda, malenkost rumenkasta. Komp A : Komp B : 20 : 1 (ustreza 5% dodatka trdilca). Pri uporabi 2-komp. lepila je potrebno navedene čase podaljšati za 50%. Lahko penjenje mešanice, preprečimo z mešanjem ki ne škoduje kvaliteti lepljenja.

Obdelava: Materiali, katere nameravamo lepiti morajo biti brez prahu, olja ali maščobe in klimatizirani. Najprimernejša temperatura za obdelavo je 18-20 °C, najprimernejša vlaga lesa pa 8-10 %. Nikoli lepiti  pod temperaturo +10°C. Na splošno je dovolj enostranski nanos lepila. Pri lepljenju trdih in eksotičnih lesov se priporoča dvostranski nanos. Primeren pritisk na stiskalnici 0,7 – 1 N/mm² 

Stiskanje: spajanje elementov  20°C - 15 minut, spajanje elementov (pred ogreti) 50°C - 5 minut, spajanje elementov  80 °C - 2 minuti, površinsko lepljenje (HPL plošče) 20°C -15 do 20 minut, površinsko lepljenje (HPL plošče) 50°C - 5 minut, površinsko lepljenje pri 80°C 1-2 minuti. Končna kvaliteta lepljenja bo po DIN EN 204 dosežena v 7 dneh po lepljenju. Les in lesne snovi so naravne snovi, kjer odvisno od področja rasti in specifičnih lastnosti lesa, v določenih primerih lahko pride do obarvanja ( npr. bukev, češnja, ali sladkorni javor ) . 

 

Čiščenje: Lepilo, z naprav in orodja, se očisti samo z vodo na vsake 3h.  

Embalaža: 1kg, 10kg, 28kg, 130kg, 1000 kg neto  

Skladiščenje:  Lepilo 303.0 zdrži v originalno zaprti posodi ca. 1 leto pri temp. 20°C z mešanjem doseči ponovno homogenost lepila.   

 

Posebnost 303.0 - D3 je, ko se z trdilcem pretvori v D4, ostane ta zmes aktivna 8h. Po tem času se povrne nazaj v D3. Preostanek se lahko zlije nazaj in se uporabi kot D3.

VSESTRANSKO VODOODPORNO BELO LEPILO ZA LEPLJENJE PO DIN EN 204 

303.0

TEHNIČNI LIST

 

 

 

BELO LEPILO  KLEIBERIT 314.3 – D4  

 

Področja uporabe: lepljenje oken in vrat  lepljenje lepljencev stopnic cink spajanje  tudi za trde in eksotične lesove lepljenje HPL plošč 

 

Prednosti: eno komponento lepilo, za hladno in toplo lepljenje, nevidna fuga lepljenja, pri dodajanju toplote krajši čas vezave 

Lastnosti lepljenja: visoka vezna trdnost po DIN EN 205, naredi elastičen film, ne uničuje orodja 

Metode nanašanja: z čopičem ali zobato lopatico, z ročnim nanašalcem lepila ali tlačno posodo, z napravami za nanos lepila ( 2- in 4- valjčni sistem )       

Obdelava:  Lepljenci morajo biti brezprašni ter očiščeni olj ter maščob. Najprimernejša obdelovalna temperatura je ca. 20°C. Ne uporabljati pod + 15°C. KLEIBERIT 314.1 je pripravljen za uporabo, zato ga ne smemo redčiti ali mu dodajati sredstva, saj to spremeni njegovo konsistenco. LEPILO JE POTREBNO PRED VSAKO UPORABO DOBRO PREMEŠATI.  

 

Lepilo 314.1  ne sme priti v stik z kovino, drugače lahko nastanejo spremembe v barvi lepila. Na splošno je zadosten enostranski nanos. Pri trdih ter eksotičnih vrstah je potreben dvostranski nanos.  

 

Odprti čas: ca.  8 – 12  minut Odprti čas je odvisen od količine nanosa, poroznosti in zmožnosti vpijanja materiala. Vplivajo pa tudi vlažnost zraka in temperatura 

Pritisk stiskanja: 0,1 - 1  N/mm2 pri površinskem lepljenju in 0,7-1,0 N/mm2 pri lamelnem ali več slojnem lepljenju.                                            

Čas stiskanja: lamelno lepljenje 20°C od 20-25 min. površinsko lepljenje HPL na ploščo 20°C od 20 min površinsko lepljenje HPL na ploščo 50°C od 5 min površinsko lepljenje 80°C od 2 min montažno lepljenje od  8 – 15 min. Naknadna strojna obdelava je možna po 30 min do 1 ure. Okna ali podobne okvirje se z dodatno učvrstitvijo (z žebljički) lahko takoj vzame iz stiskalnice. Končna trdnost po normi DIN/EN 204 ( D4 ) je dosežena po sedmih dneh. Les in lesni materiali so naravne snovi, pri katerih, odvisno od področja kjer rastejo,  lahko zaradi specifičnih lastnosti lesa v posameznih primerih pride do obarvanja. 

 

Čiščenje: Lepilo, z naprav in orodja, se očisti samo z vodo na vsake 3h.  

Embalaža:  10kg, 30kg, 1000 kg kontejner  

Skladiščenje:  lepilo 314.1 je pri sobni temperaturi in zaprti posodi  obstojen 6 mesecev. Lepilo ne sme zmrznit.

314.3

TEHNIČNI LIST

 

 

 

LEPILO EUROLEIM 320.0       

         

LEPILO ZA POVRŠINSKO IN MONTAŽNO LEPLJENJE KVALITETA LEPLJENJA D2 PO DIN/EN 204 

 

Področja uporabe: pri montažnem lepljenju, pri lepljenju furnirja, pri lepljenju večslojnih plošč, pri lepljenju srednjih slojev, pri lepljenju ivernih in MDF slojev, pri lepljenju fug in okvirjev pri trdih in mehkih lesovih 

 

Prednosti: pri lepljenju furnirja visoka trdnost tudi po namakanju v vodi oziroma po uporabi vodnih lugov, ugoden odprti čas, kratek čas vezave pri hladnem in toplem lepljenju, visoka adhezivna trdnost pri mehkih in trdih lesovih, ne vsebuje formaldehida, prost PCB 

Lastnosti lepljenja: zelo visoka adhezivna trdnost po kratkotrajnem učinkovanju vode–kvaliteta lepljenja D2 po DIN/EN 204 zelo trden film lepila, ki pa prizanaša orodju pri kasnejši obdelavi 

Odprti čas: ca. 10 minut Odprti čas je odvisen od količine nanosa, poroznosti in zmožnosti  vpijanja materiala. Vpliv imata tudi vlažnost zraka in temperatura. 

Čas stiskanja: pri lepljenju masivnega lesa (samo mehki les) 70°C- 30 minut, pri lepljenju furnirja 70°C  7-9 minut, pri površinskem lepljenju (HPL plošče) 20°C 15-20 minut, pri površinskem lepljenju (HPL plošče) 80°C 6-8  minuti 

Za lepljenje trdega masivnega lesa (hrast, bukev) ni priporočljivo. Na rezultate lepljenja vpliva veliko število faktorjev, ter različni pogoji, tako da je priporočljivo, da s pomočjo preizkusov v lastni delavnici pridete do optimalnih časov stiskanja. 

 

Čiščenje: Lepilo, z naprav in orodja, se očisti samo z vodo na vsake 3h.  

Embalaža:    KLEBERIT EUROLEIM 320.0  - 10kg, 35kg

Skladiščenje: Lepilo 320.0 zdrži v originalno zaprti posodi ca. 1 leto pri temp. 20°C. 

320.0

TEHNIČNI LIST

 

 

 

LEPILO 322     

       

ENOKOMPONENTNO LEPILO BREZ DODATKA FORMALDEHIDA ZA POVRŠINSKO LEPLJENJE V INDUSTRIJI IN OBRTI 

 

Področja uporabe: za lepljenje furnirja na iverne plošče, za lepljenje vseh vrst folij in papirnih laminatov na iverne plošče

 

Prednosti: lepilo je eno komponento (ni problemov z mešanjem) je prosto formaldehidov, je brez neprijetnega vonja, dobro se čisti.   

Lastnosti lepljenja: dobro lepi vse vrste furnirja, zalepljeni furnirji se lahko dobro obdelujejo, zalepljeni furnir se dobro luži in moči z vodo. Odprti čas: ( pri 20°C ) do 6 minut  

Metode nanašanja: z  ročnim nanašalcem lepila, z napravami za nanos lepila, z lopatico 

Pritisk pri stiskanju od 0,2-0,5 N/mm2. Točne čase stiskanja je najbolje pridobiti z preizkusi v lastni proizvodnji. Lepljenih površin naj se ne obdeluje v času krajšem od 24 ur. 

 

Čiščenje: Lepilo, z naprav in orodja, se očisti samo z vodo na vsake 3h.  

Embalaža: 34kg, 130kg 

Skladiščenje: Lepilo 322.1 zdrži v zaprti posodi ca. 1 leto pri temp. 20°C, ne zmrzne do temperature - 30°C.  Če pride do zmrzali pred uporabo odtajati in dobro premešati.

322.1

TEHNIČNI LIST

 

 

 

LEPILO  323.0 SCHNELLBINDER  

     

UMETNA SMOLNA DISPERZIJA Z NAJKRAJŠIM ČASOM VEZAVE, PRIMERNA ZA POSTOPEK HITREGA STISKANJA. 

 

Področja uporabe: ZA LEPLJENJE:  spojev, utorov, moznikov listavcev, iglavcev ter tropskega lesa  ročno lepljenje robov  okvirjev in elementov  korpusov in montažno lepljenje   površinsko lepljenje večslojnih plošč in spajanje lepljencev 

 

Prednosti:  visoka začetna moč spajanja, zato kratek čas stiskanja  visoka oprijemljivost pri trdih in eksotičnih lesovih  kratek čas vezave pri površinskem spajanju 

Lastnosti lepljenja:  eno komponento 323.0 ustreza kvaliteti D2 po normi DIN/EN 204  dvo komponento 323.0 + trdilec 303.5  ustreza kvaliteti D3 po normi DIN/EN 204  trdno-elastičen spoj, prijazno okolju  

Lastnosti lepila: PVA c-disperzija Gostota: ca 1,1 g/cm3, Barva lepila: bela  v posušenem stanju

Metode nanašanja:  z ročnim nanašalcem lepila  s strojem za nanos lepila  z nanašalnimi šobami 

Odprti čas: ca.  5-10 minut Odprti čas je odvisen od količine nanosa, poroznosti in zmožnosti vpijanja materiala. Vplivajo pa tudi vlažnost zraka in temperatura. 

Obstojnost dvokomponentne mešanice je 24 ur primerna za uporabo.  NANOS : 100 – 200 g/m2 Stiskanje:  PRI TEMERATURI ČAS STISKANJA spajanje elementov 20°C od 12 minut spajanje elementov (enostransko predgreti) 70°C od 8 minut površinsko lepljenje(HPL plošče) 20°C od 15 minut površinsko lepljenje (HPL plošče) 50°C od 10 minut površinsko lepljenje (HPL plošče) 60°C ca. 1 minuto ročno lepljenje robov  70°C od 4 minute Pri uporabi lepila 323.0 kot dvokomponentno zmes se zgoraj navedeni časi stiskanja podaljšajo za ca. 25 %. Odstopajoči pogoji kot so temperature zraka ter, zračna vlažnost ter vlažnost lesa lahko  vplivajo na čas stiskanja. Končno trdnost doseže lepilo po normi DIN/EN 204 po 7 dneh pri temperaturi 20 C.                                

Stik s kovino je potrebno preprečiti, ker lahko nastanejo obarvanja na lepilu. Les in lesni izdelki so naravni material, pri katerih se, glede na področje rasti, skozi različne lastnosti v nekaterih primerih pojavi obarvanje.   

 

Čiščenje: Lepilo, z naprav in orodja, se očisti samo z vodo na vsake 3h.  

Embalaža: Lepilo 323.0: v posodi po 32 kg, 120, 1000 kg 

Skladiščenje: Lepilo 323.0 zdrži v zaprti posodi ca. 1 leto pri temp. 20°C. Čuvati pred mrazom! Zaščiten pred zmrzaljo do - 25°C.  Pred uporabo vedno dobro premešati.  

323.0

TEHNIČNI LIST

 

LEPILO  TEMPO 326.6 

      

UMETNA SMOLNA DISPERZIJA ZA HITRO STISKANJE TER MOČNO SPAJANJE 

 

Področja uporabe: POVRŠINSKO LEPLJENJE ( tudi laminatov ) LEPLJENJE NA STIK (trdi ter eksotični lesovi) 

 

Prednosti:  eno komponento lepilo dobra obdelava ugoden odprti čas pri dodajanju toplote krajši čas vezave 

Lastnosti lepljenja:  visoka vezna trdnost po DIN EN 205  naredi elastičen film, ne uničuje orodja 

Metode nanašanja:  z ročnim nanašalcem lepila  s strojem za nanos lepila  z nanašalnimi šobami  

Obdelava : Lepljenci morajo biti brezprašni ter očiščeni olj ter maščob. Najprimernejša obdelovalna temperatura je ca. 20 C. Ne uporabljati pod + 10 C. KLEIBERIT 326.6 je pripravljen za uporabo, zato ga ne smemo redčiti ali mu dodajati sredstva, saj to spremeni njegovo konsistenco. 

Poraba :   100 – 150 g/m2 pri strojnem nanosu  150 – 200 g/m2 pri ročnem nanosu. 

Odprti čas: ca.  5 – 10  minut Odprti čas je odvisen od količine nanosa, poroznosti in zmožnosti vpijanja materiala. Vplivajo pa tudi vlažnost zraka in temperatura 

Stiskanje:  PRI TEMERATURI ČAS STISKANJA spajanje elementov 20°C 10  minut spajanje elementov (enostransko predgreti) 70°C 5 minut, površinsko lepljenje(HPL plošče) 20°C 25 minut, površinsko lepljenje (HPL plošče) 50°C 6 minut, površinsko lepljenje (HPL plošče) 70°C 2  minuti 

Pri dodajanju temperature se vezanost znatno pospeši. Pri hitrem stiskanju pa se le naj pusti obdelovance nekaj časa pri miru. Paziti je potrebno na pravilno lego stičišč. Ti podatki so le orientacijske vrednosti, ki so posredovane pri vlagi lesa 10% in nanosu lepila ca. 100 g/m² , ki pa se pri različnih postopkih lahko zelo razlikujejo zaradi mnogi faktorjev. Točne podatke se da pridobiti le z preizkusi v lastni proizvodnji. 

 

Čiščenje: Lepilo, z naprav in orodja, se očisti samo z vodo na vsake 3h.  

Embalaža: 34kg 

Skladiščenje: Lepilo 326.6 zdrži v zaprti posodi ca. 1 leto pri temp. 20°C. Lepilo je odporno na mraz do – 30 C. Pred uporabo pustiti 24 ur na sobni temperaturi ter VEDNO pred uporabo dobro premešati.  

326.6

TEHNIČNI LIST

 

LEPILO   328.1    

           

Področja uporabe: lepi okvirje, ogrodje, masivni les, lesene konstrukcije, za površinsko lepljenje                     

 

Prednosti: se odlično obdeluje, primernejši odprti čas,  krajši čas spajanja pri toplem in hladnem lepljenju 

Lastnosti lepljenja: togo elastično lepilo, neškodljivo orodju zaradi njegovega filma, pri zalepljenih delih se ne vidi pore

Metode nanašanja: z ročnim nanašalcem lepila, strojem za nanos lepila, z nanašalnimi šobami 

Odprti čas: ca. 10 minut je odvisen od količine nanosa, poroznosti in zmožnosti vpijanja materiala.  Vplivajo pa tudi vlažnost zraka in temperatura.      

Stiskanje: lepljenje moznikov in zatičev ( 20°C ) 2 – 6  minut, spajanje elementov ( 20°C ) 8 – 10 minut,  spajanje elementov (enostransko predgreti) (80°C) 3 – 5 minut, površinsko lepljenje (HPL plošče) (20°C) 15 – 20 minut, površinsko lepljenje (HPL plošče) (50°C) 6 – 8  minut, površinsko lepljenje (80°C) 1 – 2 minuti  

Ti podatki so le orientacijske vrednosti, ki so posredovane pri vlagi lesa 10%, ki pa se pri   različnih postopkih lahko zelo razlikujejo zaradi mnogi faktorjev. Točne podatke se da pridobiti le z preizkusi v lastni proizvodnji. 

 

Čiščenje: Lepilo, z naprav in orodja, se očisti samo z vodo na vsake 3h.  

Skladiščenje:   Lepilo 328 zdrži v zaprti posodi ca. 1 leto pri temp. 20°C, ne zmrzne do temperature - 30°C. Če pride do zmrzali pred uporabo odtajati in dobro premešati.

328

TEHNIČNI LIST

 

LEPILO  FLÄCHENLEIM  332 

 

 

UMETNA SMOLNA DISPERZIJA ZA STISKANJE VSEH VRST OBDELOVANCEV, ZELO DOLG ODPRTI ČAS  

 

Področja uporabe: Površinsko lepljenje, furniranje na iverne plošče, MDF in druge plošče, površinsko lepljenje ultrapasa, melaminskih folij in oplemenitenih papirjev

 

Prednosti: eno komponento lepilo, zato ni težav z doziranjem ter mešanjem, dobra obdelava, brez formaldehida, zelo dolg odprti čas, dobro obnašanje mase na valjčnih dozirnih sistemih, pri dodajanju toplote krajši čas vezave, enostavno čiščenje nanašalnih naprav 

Lastnosti lepljenja: visoka vezna trdnost po DIN EN 205, zanesljivo lepljenje vseh vrst furnirja, lepljeni furnirji se lahko lužijo in močijo, naredi elastičen film, ne uničuje orodja 

Metode nanašanja: z ročnim nanašalcem lepila ( npr. GUPFO ), s strojem za nanos lepila, z čopičem ali strgalom  

Obdelava :  Lepljenci morajo biti brezprašni ter očiščeni olj ter maščob. Najprimernejša obdelovalna temperatura je ca. 20°C. Ne uporabljati pod + 10°C. KLEIBERIT 326.6 je pripravljen za uporabo, zato ga ne smemo redčiti ali mu dodajati sredstva, saj to spremeni njegovo konsistenco. 

Odprti čas: ca.  20 – 25  minut Odprti čas je odvisen od količine nanosa, poroznosti in zmožnosti vpijanja materiala. Vplivajo pa tudi vlažnost zraka in temperatura Višja je temperatura zraka, krajši je odprti čas.  Čas stiskanja ( furniranje) PRI TEMERATURI ČAS STISKANJA gretje na mm furnirja. 

 

Čiščenje: Lepilo, z naprav in orodja, se očisti samo z vodo na vsake 3h.  

Embalaža: 10kg,

Skladiščenje: Lepilo 332.0 zdrži v zaprti posodi ca. 1 leto pri temp. 20°C. Lepilo je odporno na mraz do – 30 °C. Pred uporabo pustiti 24 ur na sobni temperaturi ter VEDNO pred uporabo dobro premešati.

332.0

TEHNIČNI LIST

 

 

 

LEPILO  TEMPO 347.0 

 

 

UMETNA SMOLNA DISPERZIJA Z NAJKRAJŠIM ČASOM VEZAVE, PRIMERNA ZA POSTOPEK HITREGA STISKANJA. 

 

Področja uporabe: večslojnih plošč na stiskalnici za hitro stiskanje robov - hladno ali z ogrevanim tramom, montažno lepljenje ali spajanje elementov, korpusov, letev 

Prednosti: kratek odprti čas, lepilo je namenjeno hitremu stiskanju, krajši čas spajanja pri hladnem in toplem lepljenju do 90°C, visoka moč lepljenja 

Lastnosti lepljenja: visoka vezna trdnost po DIN EN 205, zelo dobro odporen proti vlagi, naredi elastičen film, ne uničuje orodja, brezbarvna plast lepila 

 Metode nanašanja:, z ročnim nanašalcem lepila, s strojem za nanos lepila, z nanašalnimi šobami 

Odprti čas: ca.  3 minute Odprti čas je odvisen od količine nanosa, poroznosti in zmožnosti vpijanja materiala. Vplivajo pa tudi vlažnost zraka in temperatura 

Stiskanje: PRI TEMERATURI ČAS STISKANJA spajanje elementov 20°C 3–5 minut, spajanje elementov (enostransko predgreti) 70°C 1–2 minuti, lepljenje korpusov 20°C 4–5 minut, lepljenje furnir-robnih trakov 80°C 1–1,5 minut, lepljenje letev 20°C 1–3 minut, površinsko lepljenje (HPL plošče) 20°C 4–5 minut, površinsko lepljenje (HPL plošče) 50°C 1–2 minut, površinsko lepljenje (HPL plošče) 60°C ca. 1 minuto 

Pri dodajanju temperature se vezanost znatno pospeši. Pri hitrem stiskanju pa se le naj pusti obdelovance nekaj časa pri miru. Paziti je potrebno na pravilno lego stičišč. Ti podatki so le orientacijske vrednosti, ki so posredovane pri vlagi lesa 10% in nanosu lepila ca. 100 g/m² , ki pa se pri različnih postopkih lahko zelo razlikujejo zaradi mnogi faktorjev. Točne podatke se da pridobiti le z preizkusi v lastni proizvodnji. 

 

Čiščenje: Lepilo, z naprav in orodja, se očisti samo z vodo na vsake 3h.  

Embalaža: 10kg, 32kg 

Skladiščenje: Lepilo 347.0 zdrži v zaprti posodi ca. 1 leto pri temp. 20°C. Čuvati pred mrazom!   

347.0

TEHNIČNI LIST

 

 

SUPRATHERM 432.2      

 

 

DVOKOMPONENTNO LEPILO ZA KAŠIRANJE (ZA GLOBOKO VLEČENJE, MEMBRANE, MULTIFORM STISKANJE IN VROČE LEPLJENJE) 

 

Področja uporabe: za 3D lepljenje termoplastičnih folij za pohištvo na MDF plošče ali druge fine lesne materiale 

Prednosti: dolg čas v loncu (do 8ur), dobro se nanaša, dobro se aktivira, zelo gladka površina 

Čas sušenja: 30-60 minut pri normalni temperaturi. Temperatura lepljenja: 70°C z trdilcem KLEBERIT 803.5 Lastnosti lepljenja: visoka odpornost na toploto do 100°C, odpornost na mraz do -40°C, odpornost na vlago in paro   

Obdelava: Materiali, katere nameravamo lepiti morajo biti suhi, brez prahu, olja ali maščobe.  Temperatura primerna za obdelavo je 20 °C.  Počasi dodajati trdilec ob rahlem mešanju. Lepilo in trdilec intenzivno zmešati. Mešanica se lahko pri normalni temperaturi uporablja do 8 ur. Odgovarjajoči sloj lepila se enostransko nanese s brizganjem iz pištole z dozo srednje velikosti. Pri oblikovanih in neravnih, grobih površinah je potreben dvostranski nanos. Po nanosu lepila počakati, da se lepilo osuši pri čemer je priporočljivo skrajšati čas sušenja z uporabo toplotnega kanala. Čas sušenja je pri normalni temperaturi nad 30 minut. Pri sušenju v toploten kanalu, pri 3D lepljenju z membransko stiskalnico, se material lahko uporabi takoj po sušenju v kanalu.  

Temperatura toplega vlečenja pri fugah: ca 70 °C z trdilcem 803.5. Čas topljenja pri vlečenju je odvisen od materiala in se v povprečju giblje od 30 do 60 sekund, pri membranah in multiform stiskanju je čas stiskanja običajno od 30 do 90 sekund. Paziti na primerno temperaturo v stiskalnici ( 4 – 5 barov ). Za nadaljnje delo se priporoča, da material odleži 6-24 ur.   

 

Čiščenje: Naprave za nanos in posode se čisti z navadno vodo. 

Pakiranje: 10kg, TRDILEC 803.5 0,5kg

Skladiščenje:   KLEBERIT 432.2, kakor tudi trdilec 803.5 se lahko pri normalni temperaturi skladišči do 6 mesecev. Čuvati pred mrazom. V primeru da lepilo ali trdilec zmrzne nista več primerna za uporabo.

432.4

TEHNIČNI LIST

 

SUPRATHERM 466.0                                                                                                                                      

LEPILO ZA VISOKO KVALITETO LEPLJENJA VSEH VRST FOLIJ

 

Področja uporabe: PVC- pohištvenih folij vseh vrst, mehkih PVC folij tudi z podlogo za lepljenje impregniranih površinskih folij na bazi celuloze, za lepljenje PVC robnih trakov 

 

Prednosti: dober nanos z napravami za valjčni nanos, majhna poraba, dobro se dozira, uporaba tudi pri neugodnih temperaturnih razmerah 

Rezultati lepljenja: visoka trdnost spojev, visoka temperaturna odpornost pri vseh vrstah folij, dobra obstojnost lepila tudi pri zlepljanju ne vodoodpornih nosilnih materialov, dobra odpornost na mraz  

Metode nanašanja:, s čopičem, lopatico ali ročnim nanašalcem lepila, strojem za valjčni nanos lepila

Obdelava: Zaradi dobrega nanosa posebej pri valjčnem nanosu, paziti na zadosten nanos lepila. Odprti čas: 2–3 minute; Odprti čas je odvisen od vpojnosti nosilnega materiala, temperature v prostoru in količine nanosa.

 

Čiščenje: Naprave za nanos in posode se čisti z navadno vodo. 

Pakiranje: KLEBERIT  466 - 1kg  

Skladiščenje:   KLEBERIT 466 se lahko pri normalni temperaturi skladišči do 6 mesecev. Čuvati pred mrazom. V primeru da lepilo zmrzne ni več primerna za uporabo.

466.0

TEHNIČNI LIST

308.0 LACK LEIM